Oecumenische viering

Op zondag 30 september om 10.00 uur wordt een oecumenische viering gehouden op de Oude Markt in Roosendaal. De viering met het thema ‘Stad van Vrede’ vindt plaats in het kader van het 750 jarig bestaan van Roosendaal. De viering wordt gehouden op de Oude Markt, vanuit het podium waar in de laatste week van september allerlei feestelijke activiteiten plaatsvinden. 750 jaar Roosendaal verwijst dus niet alleen naar 750 jaar wonen, werken en leven in Roosendaal, maar ook naar 750 jaar geloven in Roosendaal. De kerken van Roosendaal willen dat ook liturgisch vieren. De viering wordt gedragen door de Evangelische Gemeenschap Roosendaal, de Protestantse Gemeente Roosendaal en de Sint Norbertusparochie. Voorgangers en koren vanuit deze kerken verzorgen de viering waarbij alle belangstellenden uit Roosendaal welkom bij zijn.
In de viering staan we stil bij de geschiedenis van onze stad, bij wat goed was en wat minder goed was, en bij de inbreng van gelovigen in ons samenleven in goede en minder goede tijden.

We willen deze gebeden graag formuleren met hulp van alle Roosendaalers. Daarom vragen we uw hulp. Reik ons uw gedachte, intentie of uw goede wens voor Roosendaal aan. Stuur uw tekst naarvoorbede750jaar@sint-norbertusparochie.nl. Met uw inbreng maken we een voorbede voor en door de stad.

We hopen op uw deelname aan de viering op 30 september. Op die ochtend zullen er in de Kruiskerk en in de OL Vrouwekerk geen vieringen zijn.